DOMOV / Ravnanje s peščenim filtrom

Ravnanje s peščenim filtrom

                          

Kako se priklopi peščeni filter?
Pravilna namestitev in pravilno ravnanje s peščenim filtrom sta osnova za ustrezno kakovost bazenske vode. Način priklopa filtra na bazen je enak pri vseh filtrih. Pred nakupom peščenega filtra se prepričajte, kakšne so odprtine na bazenu (ali gre za priključke 32 ali 38 mm).
Podrobnosti najdete tukaj

 

Zakaj in kdaj se uporabljata dve granulaciji peska?
Z uporabo dveh granulacij filtrirnega peska se omogoči enakomernejša filtracija, boljše pranje peska in boljši pretok skozi reže zvezde na dnu filtrirnega kotla. V manjših filtrih (do 50 kg peska) se uporablja samo ena granulacija 0,4 - 0,8 mm. V večje filtre pa se najprej nasuje pesek granulacije 1-2 mm in šele nato pesek 0,4-0,8 mm. V spodnjem delu posode se namesti grobi pesek, fini pa je v zgornjem delu. Razmerje je približno 1/3 grobega in 2/3 finega peska.
Pomembno je, da je zvezda dobro prekrita s peskom in da se filter napolni le do 2/3 višine posode, nikoli do vrha.

 

Kako pogosto peremo pesek?
Odvisno od velikosti filtra in obremenjenosti bazena peremo filter vsaj enkrat tedensko! V času velikih vročinskih obdobij, ko je bazen bolj obremenjen (ali po uporabi sredstev za kosmičenje) pa bolj pogosto. Če je filter opremljen z manometrom, se lahko orientiramo tudi glede na tlak med delovanjem filtra. Ko tlak naraste za 0,2 bara, je potrebno filter oprati. Eden izmed pokazateljev je tudi slabši pretok vode in glasnost črpalke. Če se pesek ne pere redno, narašča pritisk v filtrirnem kotlu in zmanjša se moč črpalke.

 

Zakaj se v bazenu pojavlja pesek?

Po vsej verjetnosti ne gre za pesek iz peščenega filtra!  Pesek lahko zaide iz filtra le v izjemno redkih primerih: če je poškodovan notranje sito oz. zvezda, ali če po pranju peska ni bila uporabljena funkcija "izpiranje". V večini primerov gre za usedline atmosferske umazanije ali vnos mivke/peska iz okolice. V zadnjih letih pa opažamo pojav tako imenovanega saharskega peska, ki v bazen zaide z dežjem. Če "pesek" med kopanjem izgine, gre za usedlino. V takšnem primeru svetujemo uporabo sredstva za kosmičenje in sesanje bazena. Saharski pesek bazena odstranimo s sesalcem (robot) ali z ročnim sesalcem. Pri uporabi ročnega sesalca svetujemo, da na 6 smernem ventilu ročico prestavite v položaj Waste/Praznjenje in med sesanjem vodo črpate iz bazena. 


Kako dolgo naj filter deluje?
Filter naj bo dimenzioniran tako, da je sposoben celotno vodo v bazenu prefiltrirati v 4 - ih do 6 - ih urah. Bazensko vodo moramo dnevno prefiltriral min. 1x. Ob večjih zunanjih temperaturah in v obdobju, ko je bazen bolj obremenjen, pa 1,5 do 2x.
Če imamo dovolj zmogljiv filter, delovanje razdelimo v tri sklope po cca 2 uri.

 

Kako peremo pesek?
Peščeni filter je opremljen s 6 smernim ventilom, ki je med delovanjem v poziciji filtriranja. Sistem za pranje peska uporabi vodo iz bazena. Ko želimo oprati pesek, izključimo črpalko, ventil obrnemo v pozicijo pranja (backwash) in vključimo črpalko. Pranje peska traja 2-3 minute (dokler na izhodu Waste ne začne teči čista, bistra voda), nato ponovno izključimo črpalko in ventil obrnemo v pozicijo splakovanja (RINSE) ter vključimo črpalko. S tem je postopek pranja peska zaključen. Med pranjem odpadna voda iz filtra izteka na tretjem priključku ventila (WASTE). V kolikor tega priključka nimate povezanega s kanalizacijo, je potrebno priključiti cev, preden začnete s postopkom pranja.
Pozor: med prestavljanjem ročice 6 smernega ventila mora biti črpalka izključena!

 

 

Kako pogosto se menja pesek v filtru?
Menjavo priporočamo na 4 do 5 let, takrat se tudi preveri in po potrebi menjajo tesnila na filtru.

 

Ali mora biti filtrirni sistem pokrit?
Filtrirni sistem mora biti zaščiten pred vodo, vlago in zunanjimi vremenskimi vplivi. V nobene primeru ne sme po črpalki deževati ali škropiti iz bazena. Pomembno je, da črpalko zaščitimo, vendar na način, da je omogočen dotok svežega zraka, ki je nujno potreben za hlajenje motorja. Pokrivanje s folijo in podobnim ni primerno, ker se bo motor pregreval in v najhujšem primeru lahko pride do pregrevanja in poškodb sistema. Tudi filtrirni kotel in 6 smerni ventil naj bosta zaščitena, saj tako podaljšamo življenjsko dobo naprave. Z izpostavljenosti soncu in visokim temperaturam se življenjska doba sistema krajša!
 

Kaj je bolje - črpalka s predfiltrom ali brez?
Predfilter na črpalki zadrži večje nečistoče (grobi pesek, listje, travo) in tako ščiti črpalko. Če črpalka nima predfiltra in v skimerju ni mrežice, lahko v notranjost črpalke zaidejo tudi večje nečistoče, ki lahko v skrajnem primeru privedejo do poškodb.

 

Zakaj ne smem dodajati tablet v predfilter črpalke?
V črpalko ni dovoljeno dodajati sredstev za nego vode. V primeru, da dajete klorove tablete v predfilter črpalke, bo v mirovanju vsebnost klora močno narastla, zaradi tega pride do hitrejšega staranja in obrabe materiala.
 

Kako izbrati ustrezen peščeni filter?

Najprej potrebujemo podatek, koliko vode je v bazenu. Primer izračuna primerne filtrirne naprave: volumen vašega bazena je 20 m³: 20x 1,5 = 30 m³, 30 m³: 6 ur = 5m³/h. Rezultat: za 20 m³ vode potrebujete filtrirno napravo, ki prefiltrira vsaj 5m³/h.

Filter naj bo dimenzioniran tako, da je sposoben celotno vodo v bazenu prefiltrirati v 4-ih do 6-ih urah.  Delovanje razdelimo v tri sklope po cca. 2 uri. Zmogljivejša naprava bo potrebovala manj časa za filtracijo. Bazensko vodo moramo dnevno prefiltriral min. 1x. Ob večjih zunanjih temperaturah in v obdobju, ko je bazen bolj obremenjen, pa 1,5 do 2x.


Zakaj je peščeni filter boljši od kartušnega filtra?
Peščeni filtri so bolj zmogljivi, imajo močnejše črpalke in voda se filtrira skozi kremenčev pesek, kar omogoča uporabo bazenskih sesalcev.  So lažji za rokovanje, čiščenje je enostavnejše (ni potrebna menjava kartuš). Sam pretok vode je ob uporabi peščenega filtra močnejši, kar bistveno vpliva na kvaliteto vode in zmanjša dodajanje in uporabo sredstev za nego vode.

 

Ali lahko predelam kartušni filtrirni sistem na peščeni filter in kako?
Vsak bazen, ki ima v stenah odprtine, se lahko predela iz kartušnega na peščeni filtrirni sistem. 

 

 

V večini primerov boste pri predelavi na peščeni filter potrebovali:

  • filter set (obtočno črpalko, filtrirno posodo, 6-potni ventil),
  • plavajoče cevi za vezavo filtra na obstoječe preboje v bazenu (zajem in povrat),
  • filtrirni pesek,
  • prehodne kose 32/38 mm,
  • objemke inox,
  • obesni skimer - uporaba skimerja sicer ni nujna, vendar pa je priporočljiva zaradi boljše filtracije bazenske vode.

Za namene predelave kartušnega filtra na peščeni filter, vam ponujamo različne Filter pakete, ki vsebujejo vse potrebno za implementacijo peščenega filtra na bazen. Pomemben podatek pri predelavi je debelina cevi, torej ali gre za 32 mm ali 38 mm cevi.

 

Obstaja več proizvajalcev ter modelov bazenov, zato se lahko spojni material pri predelavah nekoliko razlikuje. V kolikor potrebujete pomoč pri predelavi kartušnega filtrirnega sistema na peščeni filtrirni sistem, nas lahko kadarkoli kontaktirate.

Pomoč pri nakupu
02/80-50-430
E-pošta
Brezplačna dostava nad 49 €