DOMOV / Vse o peščenih filtrih

VSE O PEŠČENIH FILTRIH

 

Filtrirni sistem je izjemno pomemben del bazenskega ekosistema, saj skrbi za čistočo bazenske vode. V tej objavi si bomo ogledali prednosti in lastnosti peščenih filtrov in predstavili morebitne vzroke za nepravilno delovanje.

 

Prednosti peščenih filtrov

 

Peščeni filtri so bolj zmogljivi, imajo močnejše črpalke in za filtracijo uporabljajo kremenčev pesek, kar omogoča uporabo bazenskih sesalcev. Pretok vode ob uporabi peščenega filtra je hitrejši, kar posledično pomeni boljšo kvaliteto vode in manjšo potrebo po uporabi kemikalij za nego in stabilizacijo. So enostavni za uporabo in rokovanje. Ni potrebe po zamenjavi kartuš, ob uporabi klasičnega peska ga menjujemo na cca 4-5 let.

 

 

Izbira bazenskega filtra in filtrirne črpalke

 

Vsi sestavljeni bazenski seti v naši ponudbi že vključujejo primerne peščene filtre, glede na prostornino vode v bazenu. Če izbirate filter za bazen po meri pa je pomembno upoštevati volumen vode v bazenu. Filter mora imeti dovolj zmogljivosti, da bazensko vodo prefiltrira v 4-6 urah. Delovanje razdelimo v 3 sklope po cca 2 uri neprekinjenega delovanja. Bazensko vodo filtriramo minimalno 1x na dan, ob višjih temperaturah ali večji kopalni obremenitvi pa 1,5 do 2x dnevno.

 

Do 25m³ - Filter Set 330 Aqua SFA, 4 m³/h, 20 kg

Peščena filtrirna naprava zmogljivosti 4 m³/h je bila razvita za uporabo pri bazenih volumna do 25 m³ (priporočamo* do 20m³). Moč črpalke: 0,20 kW. Črpalka nima predfiltra. Garancija: 2 leti.

 

Do 35m³ - Filter Set 330 Aqua SFA, 6 m³/h, 20 kg 

Peščena filtrirna naprava zmogljivosti 6 m³/h je bila razvita za uporabo pri bazenih volumna do približno 35 m³(priporočamo* do 30m3).  Moč črpalke: 0,40 kW.

 

Do 45m³ - Filter Set 400 Aqua SFA, 8 m³/h, 30 kg

Peščena filtrirna naprava zmogljivosti 8 m³/h je bila razvita za uporabo pri bazenih volumna do približno 45 m³(priporočamo* do 40m³). Moč črpalke: 0,55 kW.

 

Do 55m³ -  Filter Set 500 Aqua Technik, 11 m³/h, 75 kg

Peščena filtrirna naprava zmogljivosti 11 m³/h je bila razvita za uporabo pri bazenih volumna do 55 m³. Moč črpalke: 0,69kW. Črpalka ima predfilter.

 

 

Zakaj prihaja do razlik med proizvajalčevo predpisano maksimalno prostornino in našo priporočeno, pri manjši kubikaži bazenov? Pri manjših bazenih obstaja velika verjetnost priklopa sesalca na filtrirno napravo, kar njeno pretočnost dodatno obremenjuje, zato v primerih, ko je vaš bazen na zgornji meji, je bolje uporabiti filter z večjo zmogljivostjo. Tudi vsi naši sestavljeni seti vsebujejo v kompletu zmogljivejše črpalke, za kar verjamemo, da je naša konkurenčna prednost. Pri večjih bazenih se uporabljajo robotski sesalci ali sesalci z lastno filtracijo, zato ni potrebe po dodatni omejitvi glede filtrirne naprave.

 

Priklop peščenega filtra/Predelava iz kartušnega na peščeni filtrirni sistem

 

Peščeni filter lahko priklopimo na vsak bazen, ki ima odprtine v stenah, tudi če ta uporablja kartušni filtrirni sistem. Za priklop peščenega filtrirnega sistema potrebujete:

*Uporaba skimerja ni nujna, vendar je priporočljiva zaradi boljše filtracije bazenske vode. Določeni modeli črpalk nimajo predfiltra, v teh primerih skimer z mrežico zadrži večje nečistoče kot so listje, trava, grobi pesek ipd. in na ta način dodatno zaščiti črpalko pred možnostjo zamašitev in poškodb. Pri črpalkah s predfiltrom ima le-ta dodatno zaščitno funkcijo.

 

Spojni materiali se lahko od proizvajalca do proizvajalca razlikujejo, pomemben podatek je debelina cevi (32mm ali 38mm). V primeru, da imate izzive pri predelavi kartušnega filtra v peščenega, se lahko obrnete na nas.

 

Pravilna namestitev in ravnanje s peščenim filtrom sta osnova za ustrezno kakovost vode.

 

Na spodnji skici je prikazana namestitev peščenega filtrirnega sistema na bazen s in brez skimerja.

 

Več o montaži in priklopu naših filtrov si lahko ogledate TUKAJ.

 

Nega in vzdrževanje bazenskega filtrirnega sistema

 

Filtrirni sistem mora biti zaščiten pred vodo, vlago in zunanjimi vremenskimi vplivi. Po črpalki ne sme deževati ali škropiti iz bazena. Črpalko moramo zaščititi, vendar na tak način, da je omogočen nemoten dotok svežega zraka za hlajenje motorja. Ob neprimerni zaščiti (npr. folija) lahko pride do pregrevanja sistema. Z dodatno zaščito kotla in 6-smernega ventila podaljšamo življenjsko dobo sistema.

 

Prezimovanje

 

V povratno šobo (preden odstranite filter in cevi) namestite čep za prezimovanje. Iz šobe odvijete usmernik (ključ je priložen čepu) in šobo zatesnite. Šele nato odstranite filter in cevi. Čep lahko namestite tudi v skimer, vendar je v tem primeru potrebno (predvsem pri močnem deževju) bazen prazniti.

 

Filter povratno izperite, iz kotla (posode filtra) spustite vodo (čep spodaj) in ga preko zime skladiščite na toplem oz. na proti zmrzali zaščitenem mestu. Položaj ročice na 6 smernem ventilu naj bo odprt (torej med dvema pozicijama, da je tesnilo odprto).

 

 

Pranje filtra/peska

 

Odvisno od velikosti filtra in obremenjenosti bazena peremo filter vsaj enkrat tedensko! V času velikih vročinskih obdobij, ko je bazen bolj obremenjen (ali po uporabi sredstev za kosmičenje) pa bolj pogosto. Če je filter opremljen z manometrom, se lahko orientiramo tudi glede na tlak med delovanjem filtra. Ko tlak naraste za 0,2 bara, je potrebno filter oprati. Eden izmed pokazateljev je tudi slabši pretok vode in glasnost črpalke. Če se pesek ne pere redno, narašča pritisk v filtrirnem kotlu in zmanjša se moč črpalke.

 

Peščeni filter je opremljen s 6 smernim ventilom, ki je med delovanjem v položaju filtriranja. Sistem za pranje peska uporabi vodo iz bazena. Ko želimo oprati pesek, izključimo črpalko, ventil obrnemo v položaj pranja (backwash) in vključimo črpalko. Pranje peska traja 2-3 minute (dokler na izhodu Waste ne začne teči čista, bistra voda), nato ponovno izključimo črpalko in ventil obrnemo v položaj splakovanja (RINSE) ter vključimo črpalko. S tem je postopek pranja peska zaključen. Med pranjem odpadna voda iz filtra izteka na tretjem priključku ventila (WASTE). V kolikor tega priključka nimate povezanega s kanalizacijo, je potrebno priključiti cev, preden začnete s postopkom pranja.

 

Pozor: med prestavljanjem ročice 6 smernega ventila mora biti črpalka izključena!

 

Natančna, slikovna navodila za pranje si lahko ogledate TUKAJ.

 

KAJ STORITI ČE…

 

Filter slabo filtrira oz. sploh ne filtrira

 1. Možni vzrok: Sesalni vod dovaja zrak

Rešitev:

 • Preverite priključke in tesnila sesalne strani. Morebiti manjka teflonski trak.
 • Tesnilo pokrova filtra ne tesni.
 • Pokrov predfiltra je počen.
 1. Možni vzrok: Drsno tesnilo je pokvarjeno.

Rešitev: črpalko je potrebno poslati v popravilo.

 1. Možni vzrok: Previsoka višina črpanja.

Rešitev: popravite (zmanjšajte) višino črpanja oziroma uporabite proti-povratni ventil.

 1. Možni vzrok: Predfilter ali površinski sesalnik sta brez ravni vode.

Rešitev: dolijte vodo v bazen ali predfilter.

 1. Možni vzrok: Filter je zamašen.

Rešitev: Povratno izpiranje pri sesalnem filtru – očistite napravo oziroma zamenjajte kartušo.

 1. Možni vzrok: Sesalni vod ima premajhen premer.

Rešitev: Preuredite na cevevod oziroma večji premer.

 1. Možni vzrok: Pomanjkljiva pritrditev črpalke

Rešitev: Popravite pritrditev črpalke.

 1. Možni vzrok: Tujki v črpalki.

Rešitev: Očistite črpalko in filter črpalke.

 1. Možni vzrok: Tekalno kolo črpalke oz. gred sta pokvarjeni

Rešitev: Črpalko je treba poslati v popravilo.

 

Črpalka se ne zažene

 1. Možni vzrok: Napačna napetost.

Rešitev: Primerjajte napetost črpalke in omrežja.

 1. Možni vzrok: Tujki v črpalki.

Rešitev: Očistite črpalko in filter črpalke.

 1. Možni vzrok: Toplotni zaščitni rele se je sprožil.

Rešitev: Ponastavite toplotno zaščitno stikalo in ugotovite vzrok.

 1. Možni vzroki: Prenizka napetost.

Rešitev: Ponastavite varovalko.

 1. Možni vzrok: Motor je blokiran.

Rešitev: Črpalko je treba poslati v popravilo.

 

Hrup v motorju, filter ne filtrira dobro

 1. Možni vzrok: Tujki v črpalki.

Rešitev: Očistite črpalko in filter črpalke.

 1. Možni vzrok: Motor je blokiran.

Rešitev: Črpalko je treba poslati v popravilo.

 

Črpalka ne tesni

 1. Možni vzrok: Pokrov filtra ne tesni.

Rešitev: Očistite pokrov filtra in tesnilo oz. ju zamenjajte.

 1. Možni vzrok: Drsno tesnilo je pokvarjeno.

Rešitev: Črpalko je treba poslati v popravilo.

 

Pesek v bazenu

POMEMBNO: najpogostejši vzrok za pojav peska iz filtra v bazenu je prevelika količina peska v filtrirni posodi. Filtrirno posodo napolnimo do dela, kjer se začne v zgornjem delu ožat (do ovalnine). 

 

PRED PRVO UPORABO: Obvezno izvedemo pranje peska in izplakovanje. Ko želimo oprati pesek, izključimo črpalko, ventil obrnemo v položaj pranja (backwash) in vključimo črpalko. Pranje peska traja 2-3 minute (dokler na izhodu Waste ne začne teči čista, bistra voda), nato ponovno izključimo črpalko in ventil obrnemo v položaj splakovanja (RINSE) ter vključimo črpalko.

 

Slika prikazuje ostanke in umazanijo po izpiranju peska pred uporabo črpalke. V primeru, da ne izvedemo pranja, se ta vsebina izliva v bazen. 

 

 

Zelo pogosto okoliško umazanijo v bazenu zamenjamo s peskom iz filtra. V primeru metanja peska iz filtrirne naprave, le ta se vedno nabira na istem mestu. 

 1. Možni vzrok: Napačna zrnatost uporabljenega filtrirnega peska.

Rešitev: Upoštevajte proizvajalčeve informacije/uporabljajte originalni filtrirni pesek.

 1. Možni vzrok: 6-smerni ventil je pokvarjen.

Rešitev: Zamenjajte ventil.

 1. Možni vzrok: Dvižna cev/podnožje filtra sta pokvarjena.

Rešitev: Črpalko je treba poslati v popravilo.

 

Filtrirni kotel/vodi ne tesnijo

 1. Možni vzrok: Privitja so zrahljana.

Rešitev: Dodatno napnite privitja/jih zategnite.

 1. Možni vzrok: Slabo tesni.

Rešitev: Zatesnite s teflonskim trakom.

 1. Možni vzrok: Mehanske poškodbe.

Rešitev: Zamenjajte pokvarjene dele.

 

Za lažje razumevanje in orientacijo glede delov, si lahko pomagate s spodnjo skico.

Skica filtra in črpalke:

 

MOŽNE MOTNJE IN NAPAKE NA ČRPALKAH IN FILTRIH

 

Črpalka ne sesa samodejno vode oz. je čas sesanja zelo dolg

 1. Preverite, ali je predfilter napolnjen z vodo najmanj do višine sesalnega priključka (na bazenu).
 2. Preverite ali sesalni vod (priključek med bazenom in črpalko) dobro tesni, ker ob slabem tesnjenju voda vsesa zrak.
 3. Preverite raven vode v bazenu. Če je raven vode v površinskem sesalniku nizka (odprtina na notranji strani bazena), črpalka prav tako sesa zrak. Raven vode dolijte do najmanj sredine odprtine površinskega sesalnika.
 4. Preverite, ali se loputa površinskega sesalnika premika rahlo in se ne zatika. Črpalka bo v tem primeru prav tako slabo sesala, ali pa se bo vodni steber vedno znova porušil. To lahko poškoduje črpalko.
 5. Preverite, ali cedila v površinskem sesalniku in predfiltru niso onesnažena in jih morebiti očistite.
 6. Preverite, ali se pokrov predfiltra prilega čisto in je trdno privit.
 7. Če je sesalni vod zelo dolg in položen nad gladino vode, je treba vgraditi proti povratno loputo, ki ni vzmetno obremenjena.
 8. Preverite, ali so zasuni v sesalnem in tlačnem vodu (odprtini v bazenu za priključek črpalke in filtra) odprti.

 

Obtočna črpalka črpa preslabo

 1. Filter je onesnažen, treba ga je povratno izprati.
 2. Zasuni v napravi niso odprti do konca.
 3. Cedilo za umazanijo v predfiltru črpalke in koš površinskega sesalnika v površinskem sesalniku sta onesnažena – potrebno je čiščenje.
 4. Cevna napeljava je predolga in/ali višina sesanja previsoka (priporočljivi parametri za posamezne modele so navedeni v navodilih).
 5. Sesalni vod ne tesni, črpalka sesa zrak.

 

Obtočna črpalka je preglasna

 1. Filter je onesnažen, treba ga je povratno izprati.
 2. Če so v črpalki tujki, odvijte ohišje črpalke, očistite ohišje in tekalno kolo.
 3. Ležaji motorja so preglasni, zamenjajte celotni motor s tekalnim kolesom.
 4. Črpalka je nameščena na golih lesenih ali betonskih tleh, zato je možen prenos hrupa na zgradbo. Črpalko postavite na podlogo, ki duši hrup in izolira (guma, pluta ipd.).

 

Obtočna črpalka se ne zažene samodejno

 1. Preverite, ali je električna napeljava pod napetostjo.
 2. Preverite, ali so morda pregorele varovalke.
 3. Pri črpalki na izmenični tok preverite, ali je kondenzator v redu.
 4. Obrnite se na strokovnjaka.

 

Med ohišjem črpalke in motorjem teče voda iz obtočne črpalke

 1. Ob prvem zagonu lahko v pribl. 2 minutnem razmaku kaplja voda. Po nekaj urah obratovanja, ko je drsno tesnilo utečeno, preneha samodejno kapljati.
 2. Če na tem mestu nenehno izteka voda, je drsno tesnilo pokvarjeno in ga je treba zamenjati.

 

Tlak filtra na manometru upada, po povratnem izpiranju se ne vrne na izhodni tlak, ali pa je izhodni tlak previsok.

 1. Manometer je pokvarjen – zamenjajte ga.
 2. Kremenčev pesek je strjen ali so nastale grudice – filtrirni pesek je treba zamenjati.
 3. Sesalni ali tlačni vod sta premajhna ali pa je ventil zaprt.

 

Voda ni čista

 1. Preslabo razkuževanje (kloriranje) povzroča obremenitev filtra, preverite klor in vrednost pH, če sta na predpisani vrednosti in ju uravnajte.
 2. Filter je preslab za ta sistem.
 3. Čas pretoka je prekratek - morda prekratke cevi.
 4. Pri filtru s kremenčevim peskom morda uporabite sredstvo proti kosmičenju.
 5. Nezadostna povratna izpiranja filtra povzročajo kratke čase delovanja filtra.

 

Bazen izgublja vodo prek filtrirne naprave

 1. 6-smerni ventil ima pokvarjeno tesnilo, potrebna je zamenjava.
 2. Dovod bazena ne tesni.

 

 

Upamo, da vam je bila vsebina v pomoč, za vsa dodatna vprašanja pa vam z veseljem svetujemo. Če potrebujete katerikoli rezervni del, ki ga ne najdete v spletni trgovini, nas kontaktirajte.

Pomoč pri nakupu
02/80-50-430
E-pošta
Brezplačna dostava nad 49 €